BREEAM-NL Case Study

De ontwikkeling van Student Experience International Amsterdam wordt gerealiseerd aan de hand van BREEAM-NL. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De volgende negen categorieën worden beoordeeld: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Hieronder staat kort en bondig in een informatieoverzicht een samenvatting van het project:

 

  Gebouwinformatie
Locatie  Moermanskkade, 1013 BE Amsterdam
BVO  25.051m2
Functie(s)  Hotel, bijeenkomst, logies sport en overige
Elementen  Hotelkamers, horeca, lounge, sportveld, fitness, terrassen, studie-en werkruimtes
BREEAM-NL score

 Excellent met score 76.9%

 

  Opdrachtgever
Opdrachtgever SCI Student Experience Real Estate I.C.V
Ontwikkelaar

Student Experience Ontwikkeling B.V.

 

  Bouwteam
Architect Ulrich Architectuur
Aannemer Pleijsier Bouw
Constructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
Installatieadviseur Techniplan
Installateur(s) Blom
Bouwfysica LBP Sight
BREEAM-expert LBP Sight
BREEAM-assessor

MAT 25

 

  Projectbeschrijving
Inleiding

Amsterdam trekt veel internationale studenten aan maar kampt tegelijkertijd met een tekort aan kamers. Met Student Experience International, een hotel volledig gericht op de academische gemeenschap, wil Student Experience een oplossing bieden voor dit probleem. Ulrich Architectuur heeft het gebouw ontworpen en het wordt door Pleijsier Bouw gerealiseerd. Het pand wordt naar verwachting in de 2e helft van 2020 opgeleverd.

Het pand heeft een footprint van 3016m2 en een kavelgrootte van circa 5168m2. Het pand zal voldoen aan alle moderne eisen die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden. Het gebouw zal bestaan uit onder meer de volgende faciliteiten:

 • Parkeergarage 2354 m2
 • Bijeenkomstfunctie 1639 m2
 • Horeca 221 m2
 • Fietsenstalling 484 m2
 • Studieruimte 221 m2
 • Hotelkamers en verkeersruimte 19292 m2
 • Bergingen, technische ruimtes en overige 832 m2  
 • Binnentuin 1149 m2  

 

 Ambities

Duurzaamheid is voor SEI Amsterdam een belangrijk thema. Om deze reden is door het ontwerpteam de ambitie uitgesproken om te streven naar een BREEAM-excellent score. Sindsdien worden alle ontwerpwijzingen, ideeën en andere activiteiten getoetst door de BREEAM-expert zodat de ambitie gewaardborgd blijft.

 

 

Technische en duurzame oplossingen

 
 • Om het BREEAM-excellent certificaat te behalen zijn onder andere de volgende technische en duurzame oplossingen toegepast:
 • De gevels aan de oost-, zuid-, en westzijde van het gebouw zijn voorzien van zonnecellen waarmee het gebouw voor een groot gedeelte kan voorzien in zijn eigen energiebehoefte.
 • Omdat de gevels voorzien zijn van zonnecellen, zijn zonnecellen op het dakoppervalk niet noodzakelijk. Hierdoor kan er een andere invulling worden gegeven aan het dakoppervlak. Een aanzienlijk deel van de terrassen zal worden ingericht als groendak met sedumbeplanting.
 • Er wordt een Warmte- en koud opslag (WKO) geïnstalleerd in de parkeerkelder. Hierdoor kan het gebouw in de zomermaanden worden gekoeld uit de bron en in de wintermaanden worden verwarmd uit de bron.
 • Er wordt lagetemperatuurverwaming toegepast via vloerverwarming. 
 • Er worden diverse ecologische maatregelen getroffen, zo wordt er o.a. een nestkast voor slechtvalken geplaatst en wordt er in de binnentuin een insectenhotel gesitueerd.
 • De aannemer bouwt volgens de 'bewuste bouwers gedragscode' en houd hiermee o.a. rekening met de herkomst van de materialen. 

 

Verwacht (energie) verbruik Hieronder staat een korte opsomming van het geschatte jaarverbruik;
 • Verwarming 15 kWh/m2
 • Warm tapwater 13 kWh/m2
 • Koeling 6 kWh/m2
 • Ventilatie 10 kWh/m2
 • Verlichting 36 kWh/m2
 • Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar: 40m3
 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen;
 • PV-panelen 19 kWh/m2

 

Proces, organisatie

Student Experience is niet alleen de ontwikkelaar van het gebouw maar ook de beheerder en eigenaar. Om de beheerorganisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de exploitatieperiode worden zij nu al betrokken bij het project. Zo denken zij mee met de inrichting en logistieke routes.

 

Kosten/baten

Het implementeren van het BREEAM-excellent certificaat vergt tijdens de ontwerp-en bouwfase een sterke betrokkenheid van alle disciplines. Dit gaat gepaard met een hogere investering in het voortraject maar dit zal (naar verwachting) tijdens de exploitatiedase een kostenbesparing opleveren.

 

Tip(s) voor volgend project

De vorm van het gebouw heeft een enorme impact op het energieverbruik. Het hoogwaardige getrapte ontwerp van SEI Amsterdam heeft relatief veel geveloppervalk en hierdoor meer energieverlies dan een meer gesloten vorm. Wanneer Student Experience International het BREEAM-certificaat zal implementeren bij een nieuwe ontwikkeling, dan zal al tijdens de massastudie van het gebouw het energieverlies worden gemonitord om discussie op een later moment te voorkomen.

 

Behaalde BREEAM-credits Zie pdf "SEI Amsterdam - Behaalde BREEAM punten"


Student Experience = een community