Disclaimer

Informatie

Wij besteden de uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Link naar andere sites

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright

Op alle foto's die op deze website worden getoond rust copyright. De copyright van de foto's berusten bij Student Experience of Ronald Tilleman. Op basis van de Auteurswet 1912 dient u vooraf aan ieder gebruik schriftelijke toestemming te worden gevraagd.

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) zijn ons eigendom, behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van ons worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

 

 


Joan Muyskenweg 15-16-17
1096 CJ Amsterdam
Nederland
Antonio Vivaldistraat 5-7-9
1083 HP Amsterdam
Nederland
Tt Vasumweg 61-63
1033 SE Amsterdam
Nederland
Student Experience
Student Experience
Ravel Residence
Nautique Living
Student Experience = wonen, leven, ontspannen, studeren, werken en elkaar ontmoeten